အာဆာအၾကမ္းဖက္မႈ ေနာက္ကြယ္က အမွန္တရား

Featured

စာဖတ်မရပါကဒီနေရာမှာနှိပ်ပြီးဖတ်ပေးပါ

7Day News Journal မွကူးယူးေဖာ္ျပပါသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အသစ္ေပၚထြက္လာေသာ အာဆာ(ARSA) အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က သူတို႔ကုိယ္သူတုိ႔ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေရးအတြက္ တုိက္ေနၾကေသာ တျခားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားႏွင့္ အတူတူပါဟုေျပာၾကားသည္။ သူတို႔ကိုအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းဟု အမည္မတပ္သင့္ဟု ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ့္အေျခအေနမွာ သူတုိ႔ေျပာသည္ႏွင့္ တျခားစီျဖစ္၏။

 

အာဆာအဖြဲ႕က လံုးဝကြဲ ျပားေသာ ပံုစံအသစ္ျဖင့္ လက္ နက္ကိုင္စြဲတိုက္ခိုက္မႈကို  ကိုယ္ စားျပဳသည္။ သူတို႔၏ တိုက္ခိုက္ မႈပံုစံကို ျမန္မာစစ္တပ္က မည္သို႔ တုံ႔ျပန္ရမွန္းမသိေသးဘူးဆုိသည္ ကို ေတြ႕ေနရ၏။ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္၊ မြန္ကဲ့သို႔ ျမန္မာက တျခားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား မွာ သူတုိ႔အုပ္စုကို ကိုယ္စားျပဳ သည့္ စစ္ဝတ္စံုမ်ားကို ထင္ထင္ ရွားရွားဝတ္ဆင္ထားသည္။ သူတုိ႔ရာထူးမ်ားကိုျပသည့္ တံဆိပ္ေတြ ကိုလည္း တပ္ထားသည္။

 

အာဆာမြတ္စလင္တိုက္ ခိုက္သူမ်ားကေတာ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္၏။ သူတုိ႔က ရြာသားေတြ ႏွင့္ ေရာေႏွာေနထိုင္ၿပီး အရပ္ သားဝတ္စံုမ်ားကို ဝတ္ဆင္သည္။ ျမန္မာအစိုးရ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ ေတြကို ပစ္မွတ္ထားသည့္ သူတို႔ ၏ အေသးစားတိုက္ပြဲမ်ားအၿပီး တြင္ သူတုိ႔ႏွင့္ ဘာသာစကား လည္းတူ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ လည္းတူေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္သို႔ အာဆာအဖြဲ႕မ်ားက ဆုတ္ခြာသြားသည္ဟု သိရသည္။ သည္အေနအထားအရ အာဆာ အဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွားမႈပံုစံသည္ ျမန္မာျပည္က တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္မ်ားထက္ မေလးရွားႏုိင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း က မြတ္စလင္သူပုန္မ်ား၏ အေန အထားႏွင့္ ပိုဆင္သည္။

 

နီေပါႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံက ေမာဆတ္သူပုန္မ်ားႏွင့္ အေတြး အေခၚအယူအဆမ်ား မွ်ေဝျခင္း မရွိေသာ္ျငား အာဆာမ်ားက သူ တုိ႔၏ တုိက္ခိုက္မႈနည္းဗ်ဴဟာကို အတုခိုးထားပံုရသည္။ ျမန္မာစစ္ တပ္ကို တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ခ်ံဳခိုတိုက္ ခိုက္မည့္အစား ေမာဆတ္သူပုန္ မ်ားကဲ့သို႔ လက္နက္မကိုင္သည့္ ရြာသားမ်ားအၾကားမွာ သြားလာ ေနထိုင္ၿပီး ညလယ္က်မွ အစိုးရ ၏ တပ္စခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရ သည္ကို သူတုိ႔က ပိုႀကိဳက္သည္။

 

ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္က ရခုိင္ ျပည္နယ္က တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအၿပီး မွာ သူပုန္ ၄၀၀ ကို အေသရမိခဲ့ သည္ဟု ျမန္္မာစစ္တပ္က ဆုိ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔အ မ်ားစုမွာ တပ္ဖြဲ႕အတြင္း သြတ္ သြင္းျခင္းခံရေသာ ရြာသားမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ အာဆာ တိုက္ခိုက္သူမ်ား အမွန္တကယ္ ေသဆံုးသြားခဲ့ပါက သူတို႔က တစ္ ဖြဲ႕လံုးလည္း ကုန္သေလာက္ရွိ လိမ့္မည္ဟု လံုၿခံဳေရးအကဲခတ္ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕မ်ားက ဆုိ၏။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္တာဝန္ရွိ သူမ်ား ေျပာၾကားသည္ထက္ အာ ဆာအဖြဲ႕၏ အင္အားမွာ အမ်ား ႀကီး နည္းႏုိင္သည္ဟု သူတုိ႔က ဆုိ သည္။ အတြင္းလူမ်ား အဆိုအရ အာဆာ၏ အင္အားသည္ ေထာင္ ခ်ီဆိုသည္ထက္ ရာခ်ီမွ်သာရွိ သည္။ တုိက္ပြဲမွာ တိုက္ခိုက္ရန္ ေလ့က်င့္ထားသူ အေရအတြက္ စုစုေပါင္းမွာ ၅၀၀ ထက္မေက်ာ္ ဟု သိရသည္။

အာဆာ၏ စစ္ေရးစြမ္း ေဆာင္ရည္က အကန္႔အသတ္ရွိ ေသာ္လည္း သူ၏ ဝါဒျဖန္႔မႈက အ ေတာ္ေပါက္ေရာက္၏။ တြစ္တာ ႏွင့္ တျခားဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားမွာ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီး အံ့ ဩစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ အဂၤလိပ္စာကြၽမ္းကြၽမ္းက်င္က်င္ ျဖင့္ သူတုိ႔သူပုန္အုပ္စုမွာ ေပ်ာ့ ေပ်ာင္းၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္းဆီ ေလ်ာ္စြာ ျဖစ္တည္လာေသာ ပံုစံ ေပါက္ေအာင္ ရည္ရြယ္ေျပာဆုိ ထားသည္။

 

စက္တင္ဘာ ၉ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သူတုိ႔၏ ပထမ ဆံုးေၾကညာခ်က္တြင္ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ား ဘဂၤါလီ (မူရင္းေဆာင္းပါးတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပထား)ဒုကၡသည္မ်ားဆီ ေရာက္ေစရန္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အက်ပ္အတည္းအေျခအေနမ်ား ပိုဆုိးလာမွာျဖစ္လာမွာကို ေရွာင္ရွားသည့္အေနျဖင့္  တစ္လၾကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေၾကညာခဲ့သည္။ အာဆာအဖြဲ႕၏ ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရက္ရက္စက္စက္တန္ျပန္ထိုးစစ္စကတည္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ေျပးဝင္လာသူ ဘဂၤါလီဦးေရ ေလးသိန္းေက်ာ္ရွိမည္ဟု အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။

စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထား ေသာ စစ္တပ္တစ္ခုမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု အေသးစား ေလးအတြက္ သည္ေၾကညာခ်က္ သည္ အေတာ္အတင့္ရဲ႕ေသာ ေၾကညာခ်က္ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ အုပ္စု၏ တိုက္ခိုက္မႈအမ်ားစုက ဓားရွည္မ်ားႏွင့္ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ ၏ လူအနည္းငယ္ႏွင့္ လက္နက္ မျပည့္မစံုတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ ျမန္မာစစ္တပ္ မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၿပီး ဘဂၤါလီလူ မ်ိဳးေတြကို ကာကြယ္မည့္ေဆာင္ ရြက္မႈဆုိသည္ကို မျပသႏုိင္ခဲ့ပါ။

အာရွတိုင္းမ္က ရရွိခဲ့ေသာ သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားသာ အမွန္ ျဖစ္ပါက ျမန္မာစစ္တပ္ကို ထို ေဒသရွိ ဘဂၤါလီႏွင့္ တျခားတုိင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို လူမ်ိဳးေရးအရ သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရးလုပ္ ရန္ အခြင့္အလမ္းေပးခဲ့သည့္အ တြက္ ေဒသခံမ်ားက အာဆာကို ေဒါသထြက္ေနၾကသည္ဟု သိရ သည္။ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ အာဆာက သူတုိ႔သည္ အယ္လ္ ကိုင္ဒါ၊ အုိင္အက္စ္၊ ဆီးရီးယား၊ လက္ရွ္ခါအီတီဘာႏွင့္ တျခားႏုိင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ လံုးဝအခ်ိတ္အဆက္မရွိ ဘူးဆုိသည္ကို ရွင္းလင္းသိေစခ်င္သည္ဟု ဆုိသည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ရခုိင္ေဒသသို႔ ဝင္ေရာက္လာမည့္ အၾကမ္းဖက္မ်ားႏွင့္ အေျခအေန ကို သည့္ထက္ပိုဆိုးလာမည္ကို ကာကြယ္ရန္၊ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ ျပင္ ဆင္ထားေၾကာင္း အားလံုးကို သိ ေစခ်င္သည္ဟုလည္း ဆုိသည္။

 

အဆုိပါအုပ္စုသည္ ပါကစၥ တန္ကအပါအဝင္ ႏုိင္ငံျခားအ စြန္းေရာက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈမရွိဘူးဆိုသည္ကို လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ေလ့လာသူ သုေတသီမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သေဘာမတူေခ်။ အာဆာအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဟာဖ္စ္တုိဟာဟု  သိၾကသည့္ အဒူလာအာဘူအမာဂ်ဴႏူနီသည္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ ကရာခ်ိ မွာ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ေဆာ္ဒီအာေရးဗီး ယားႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္မစ္ပညာ ေရးကို သင္ၾကားခဲ့သည္။

 

 

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ အိုရန္ဂ်ီ၊ ကိုရန္ဂ်ီ၊ လန္ဟီႏွင့္ တျခားဆင္း ရဲေသာ ကရာခ်ိ၏ ဆင္ေျခဖံုး ေဒသမ်ားတြင္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ မ်ိဳးဆက္တုိင္ေအာင္ ေန ထိုင္ေနၾကေသာ​​ ဘဂၤါလီမ်ား ရာ ႏွင့္ခ်ီရွိသည္။ သူတုိ႔သည္ ပါကစၥ တန္တြင္ ေနထိုင္ေနသည္မွာ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း၊ အမ်ားစုက ထိုေဒသမွာပင္ ေမြးေသာ္လည္း သူတို႔မွာ ႏိုင္ငံမရွိၾကပါ။ သူတို႔ေနထိုင္သည့္ေဒသမ်ားက လည္း အစြန္းေရာက္လႈပ္ရွားမႈ မ်ား ကာလမ်ားစြာ အေျခခ်ပ်ိဳး ေထာင္ရာလည္းျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ သည္ အာဖဂန္နစၥတန္က စစ္ပြဲ မ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္ဖို႔ တပ္သားစု ေဆာင္းေသာ ေနရာမ်ားအျဖစ္ သိၾကသည္။

အာဆာကိုအစက ‘ဟာရခါ အာလာရာဘင္’ ေခၚ ယံုၾကည္မႈ အတြက္ လႈပ္ရွားမႈဆုိသည့္အ မည္ျဖင့္ သိခဲ့ၾကသည္။ ထိုနာမည္ သည္ သိသိသာသာ ဘာသာေရး အရ မွည့္ေခၚထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘဂၤါလီဆုိသည္ေရာ၊ အာရကန္(ရခုိင္) ဆုိသည့္ နာမည္တစ္လံုးမွ် မပါဝင္ေခ်။ အာဆာဆုိသည့္ တုိင္းရင္းသားပံုစံပိုေပါက္သည့္ အသံုးကို စသံုးသည္မွာ မႏွစ္ကမွျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ သံုးစြဲျခင္း သည္ သူတုိ႔ လႈပ္ရွားမႈစတင္ေမြး ဖြားခဲ့သည့္ ကရာခ်ိက လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သူတို႔က မပတ္သက္ဘူးဆုိတာျပေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းခ်က္ မ်ားအရ သူတို႔အဖြဲ႕၏ အႀကံေပး အုပ္ခ်ဳပ္သူမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာေလသံ ႏွင့္ စကားေျပာသည့္ ပါကစၥတန္ လူမ်ိဳး အဘူဒတ္စ္ဂါဒို႔စ္ဘာမီျဖစ္ သည္။ ကရာခ်ိမွာ အေျခခ်သူျဖစ္ သည္ႏွင့္ အားေလ်ာ္စြာ ဆုိရွယ္ မီဒီယာေပၚမွာ ျပန္႔ေနေသာ ဗီဒီ ယိုမွာ သူက ျမန္မာအေပၚ ဂ်ီဟတ္ဘာသာေရးစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္ ေဆာ္ ဩထားသည္။

 

 

အဘူဒတ္စ္ဂါဒို႔စ္ဘာမီ သည္ ေတာင္အာရွမွာ အႀကီးဆံုး အစၥလာမ္မစ္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပါကစၥတန္ မွာ အဓိကလႈပ္ရွားေနသည့္ လက်္ာယိမ္းတပ္ (ေခၚ) လက္ရွ္ခါ အီတီဘာႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိ ေၾကာင္း အေထာက္အထားခုိင္ ခိုင္လံုလံုရွိသည္။ အဆုိပါအုပ္စု ကို ကြယ္လြန္သူ အယ္လ္ကိုင္ဒါ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ကို တည္ ေထာင္သူ  အိုစမာဘင္လာဒင္၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ အာဖဂန္နစၥ တန္မွာ ၁၉၈၇ က တည္ေထာင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ အဘူဒတ္စ္ဂါဒို႔စ္ ဘာမီသည္ လက္ရွ္ခါအီတီဘာ၏ ေခါင္းေဆာင္ဟာဖက္ဇ္မိုဟာ မက္ဆာအိဒ္ႏွင့္ အစည္းအေဝး မ်ားတြင္ အတူတြဲေတြ႕ရဖူးသည္။ အာဆာ၏ ဒုတိယအဆင့္ ေခါင္း ေဆာင္မွာ လူသိသိပ္မခံသူတစ္ ေယာက္ျဖစ္ၿပီး  ရွာရိဖ္ဟုသာ သိၾကသည္။ သူက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္းက စစ္ တေကာင္းကလာၿပီး မည္သည့္ အုပ္စု၏ မူဝါဒျဖန္႔ခ်ိသည့္ ဗီဒီယို ထဲမွာမွ မပါဝင္ပါ။ သူသည္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္ဘာ သာစကားျဖစ္ေသာ အူရဒူဘာ သာစကားေလသံျဖင့္ ေျပာဆုိခဲ့ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

 

ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္က ဘဂၤါလီမ်ားထဲက ေဒါ သထြက္ၿပီး ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ေန သူ လူငယ္မ်ားကို အာဆာအဖြဲ႕ ကိုယ္တုိင္ တပ္သားသစ္အျဖစ္ စည္း႐ံုးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေလ့လာသုေတသနျပဳခ်က္မ်ား အရ သူတုိ႔တပ္သားမ်ားအၾကား မွာ ထူးျခားေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ၁၅၀ လည္းရွိေနသည္။

အမ်ားစုက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္။ ရွစ္ဦးက ေန ၁၀ ဦးခန္႔က ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ သားမ်ား၊ က်န္သည့္လူနည္းစု မ်ားက အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား ႏွင့္ ထုိင္းေတာင္ပိုင္းကျဖစ္သည္။  ႏွစ္ဦးမွာ ဥဇဘက္ကစၥတန္က ျဖစ္ သည္။ သင္တန္းမ်ားကို ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္-ျမန္မာနယ္စပ္မွာ လုပ္ခဲ့ၿပီး သူတုိ႔ကို အာဖဂန္စစ္ပြဲမွာ တိုက္ ခဲ့သူ စစ္ျပန္မ်ားက သင္ေပးသည္ ဟု လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အကဲခတ္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ဆုိသည္။

ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္က ျမန္မာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အဆက္မျပတ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ေသခ်ာ ျပင္ဆင္အကြက္ခ်မႈလိုအပ္ခဲ့ ေၾကာင္း ယခုအခါမွာ ထင္ထင္ ရွားရွား ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ သည္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမတိုင္ခင္ လမ်ား စြာအတြင္း နယ္ေျမအတြင္းက ျမန္မာစစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ကို ဖယ္ရွားႏုိင္ရန္ အစိုးရသတင္း ေပးဟု သံသယရွိသည့္ မြတ္စလင္မ်ားေရာ ဗုဒၶဘာသာမ်ား ပါဝင္ သည့္ လူ ၅၀ ဦးခန္႔ လည္လွီး သတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

 

တိုက္ခိုက္သည့္အခ်ိန္က လည္း တိုက္ဆုိင္မႈဆုိတာမျဖစ္ ႏုိင္ပါ။ ဩဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္ သည့္ ရခိုင္ေဒသ အႀကံေပးေကာ္ မတီက ရခိုင္ေဒသက ပဋိပကၡ မ်ား အဆံုးသတ္ေစရန္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးသေဘာေဆာင္သည့္ အႀကံ ေပးခ်က္မ်ားပါသည့္ အစီရင္ခံစာ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျပႆနာတက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ သူတုိ႔ အဆုိျပဳတင္ျပခ်က္အတိုင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ျပန္ရဖို႔က ခက္ခဲပါ လိမ့္မည္။ ပိုၿပီး မၿငိမ္မသက္စစ္ ေသြးႂကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္သလုိျဖစ္ေစ သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံထဲက ထုတ္ျပန္သည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားတြင္ ဆူ မာၾတားကြၽန္းေျမာက္ပိုင္း အာ ေခ်းေဒသမွာ စစ္သင္တန္းမ်ား တက္ေနသည့္ လူငယ္ေတြကို ျပ ထားသည္။ သူတုိ႔က ရခုိင္ေဒသ မွာ ဂ်ီဟတ္ (ေခၚ) ဘာသာေရး စစ္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲဖို႔ ျပင္ဆင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီေတြကို ေထာက္ခံအားေပးသည့္ အႀကီး အက်ယ္ဆႏၵျပမႈႀကီးမ်ားကို ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းမွာ က်င္းပ ေနၾကသည္။ ဒုကၡသည္မ်ား အ လံုးအရင္းဝင္လာျခင္းက ျပည္ တြင္းႏုိင္ငံေရးျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ လာၿပီး အာဏာရအာဝါမီလိခ္ ပါတီကို အက်ပ္အတည္းေတြ႕ေစ သည္။ အာဆာအဖြဲ႕၏ ျမန္မာရဲ စခန္းမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္က ပထမအႀကိမ္ တိုက္ခိုက္ မႈကို ျမန္မာစစ္တပ္က ရွင္းလင္း ေရးပမာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္တုံ႔ျပန္ မႈေပးလိုက္သည့္အတြက္ ဒုကၡ သည္ဦးေရ ခုနစ္ေသာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္က သူ တုိ႔၏ ပိုႀကီးမားေသာ တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ဆီက သည့္ထက္ျပင္းေသာ တုံ႔ျပန္မႈရလာႏုိင္ မွာကို အာဆာအုပ္စုက ထည့္ မတြက္ဘူးဆုိသည့္အခ်က္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားက ဘဝင္ မက်ႏုိင္ဘဲ ရွိသည္။

 

 

အာဆာေျပာၾကားသည့္အ တုိင္း သူတုိ႔အုပ္စု၏ ရည္မွန္းခ်က္ က ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ဆုိပါက သူတို႔၏ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား က ဆုိးရြားလွေသာ ေျပာင္းျပန္ ရလဒ္ျဖစ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း အာဆာစစ္ေသြးႂကြမ်ား သည္ အဆုိပါမလုိလားေသာ ေျပာင္းျပန္ရလဒ္ကေန ျဖစ္လာ ႏုိင္သည့္ ပိုႀကီးမားေသာ အက်ိဳး မ်ားကိုလည္း ထည့္တြက္ခ်က္ မည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါေလာက္ ဘဂၤါလီတုိ႔၏ ဒုကၡ သုကၡမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳလာမႈ သည္ ယခင္က ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ပါ။ ထို႔အျပင္ အာရပ္ႏွင့္ မြတ္စလင္ကမၻာဆီက မက္ေမာ စရာေကာင္းေသာ အေထာက္အ ပံ့မ်ားအျပင္ တပ္သားသစ္အျဖစ္ စည္း႐ံုးရန္ ေဒါသထြက္ေနေသာ လူငယ္မ်ားကိုပါ ရရွိလာဖို႔ျဖစ္ လာေစသည္။

 

သို႔ေသာ္ျငား သည္ကုိယ္က်ိဳး သာၾကည့္သည့္ ယခုကစားနည္း၏ သားေကာင္မ်ားမွာ ေထာင္ခ်ီ ေသာ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ အဖ်က္ဆီးခံရေသာ အိမ္ေတြက ေန ထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္ တျခားသူ မ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသူေတြသည္ ယခုအခါ ဆင္းရဲညစ္ပတ္လွ သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ဘယ္သူမွ သူတုိ႔ကို မလိုလားသည့္အေျခအ ေန ပိုဆိုးလာေနေသာ ငရဲခန္းလုိ ျဖစ္ေနသည့္ နယ္စပ္ေဒသတစ္ ေလွ်ာက္မွာ ဒုကၡ သုကၡမ်ား ႀကံဳ ေတြ႕ခံစားေနရသည္။

(The Asia Time ပါ ျမန္မာ့ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူ သတင္းစာဆရာ ဘာေတးလ္လင့္တနာ ေရးသား ထားေသာ The truth behind Myanmar’s Rohingya insur-gency ကို ထားထားျမင့္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္ဆုိထားသည္။)

Credit to 7Day News Journal