ဇနီးျဖစ္သူရဲ့ ေမြးေန႔မွာ Surprise လုပ္ဖို ့အတြက္ တန္ဖိုးၾကီး စိန္လက္စြပ္ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ ခင္လွိုင္

အနုပညာရပ္၀န္း