ပရိုဂရမ္ေရးသားျခင္းကို အခမဲ့ေလ့လာႏိုင္ေသာ Free sites မ်ား

ပရုိဂရမ္ေရးသားျခင္းနယ္ပယ္က ယေန႕ေခတ္မွာအရွိန္အဟုန္ျဖင့္တိုးတက္ျမင့္မားလာျပီး programmer လုိအပ္ခ်က္ျမင့္တက္လာလွ်က္ရွိပါတယ္။ဘာ့ေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ၊တက္ဘလက္၊စမတ္ဖုန္းမ်ားနဲ႕ လူေတြကေန႕တဓူဝလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားစြာကို လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသလို ေနရာတုိင္းမွာ အိုင္တီနည္းပညာမ်ားကိုအသံုးျပဳေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သို႕ေသာနယ္ပယ္ေတြမွာမဆို အိုင္တီကိုသံုးစြဲလွ်က္ရွိျပီး အလြန္အေရးပါေသာအခန္းက႑ကေန ပါဝင္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲေရးသားျခင္းနယ္ပယ္မွာ အျမဲတမ္းလူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္လိုအပ္ခ်က္က တစ္ေန႕တစ္ျခားၾကီးမားလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲေရးသားျခင္းအတြက္လိုအပ္ေသာ programming ပညာရပ္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ေျပာင္ေျမာက္စြာလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကိုရွာေဖြႏိုင္မည္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႕အေနျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ၊အိုင္တီဘြဲ႕မ်ားရထားသည္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အျခားေသာ သိပၸံ၊သခ်ၤာ၊စီးပြားေရးအစရွိေသာ ဘြဲ႕မ်ားရရွိထားသည္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနသူပဲျဖစ္ျဖစ္ programmer လုပ္ဖို႕ ရည္ရြယ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ programming ဘာသာရပ္မ်ားကုိ တစိုက္မတ္မတ္ေလ့လာသင္ၾကားထားျခင္းျဖင့္ ဒီနယ္ပယ္ထဲကိုဝင္ေရာက္ဖုိ႕အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။တစ္ခုရွိတာက မိမိတို႕အေနျဖင့္ အခ်ိန္မရ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္သင္ၾကားဖို႕ ေငြေရးေၾကးေရးအခက္အခဲရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္းမေလ့လာႏိုင္သည့္အတြက္ စိတ္ေသာကေရာက္ရန္အေၾကာင္းေတာ့မရွိေပ။သင့္မွာသာ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးႏွင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မွဳသာရေနမည္ဆိုလွ်င္ programming ဘာသာရပ္မ်ားကို အခမဲ့ေလ့လာႏိုင္ေသာ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ websites မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ မိမိတို႕ဖက္ကအခ်ိန္ေပးျပီး စနစ္တက်ေလ့လာၾကမည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႕ရဲ႕ၾကိဳးစားအားထုတ္မွဳေပၚမူတည္ျပီး အဆင့္တစ္ခုကိုေရာက္ရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုရွိတာကေတာ့ မိမိတို႕အေနျဖင့္ အေျခခံ […]

Continue Reading

ပရုိဂရမ္ေရးသားျခင္းနယ္ပယ္က ယေန႕ေခတ္မွာအရွိန္အဟုန္ျဖင့္တိုးတက္ျမင့္မားလာျပီး programmer လုိအပ္ခ်က္ျမင့္တက္လာလွ်က္ရွိပါတယ္။ဘာ့ေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ၊တက္ဘလက္၊စမတ္ဖုန္းမ်ားနဲ႕ လူေတြကေန႕တဓူဝလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားစြာကို လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသလို ေနရာတုိင္းမွာ အိုင္တီနည္းပညာမ်ားကိုအသံုးျပဳေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သို႕ေသာနယ္ပယ္ေတြမွာမဆို အိုင္တီကိုသံုးစြဲလွ်က္ရွိျပီး အလြန္အေရးပါေသာအခန္းက႑ကေန ပါဝင္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲေရးသားျခင္းနယ္ပယ္မွာ အျမဲတမ္းလူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္လိုအပ္ခ်က္က တစ္ေန႕တစ္ျခားၾကီးမားလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲေရးသားျခင္းအတြက္လိုအပ္ေသာ programming ပညာရပ္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ေျပာင္ေျမာက္စြာလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကိုရွာေဖြႏိုင္မည္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႕အေနျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ၊အိုင္တီဘြဲ႕မ်ားရထားသည္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အျခားေသာ သိပၸံ၊သခ်ၤာ၊စီးပြားေရးအစရွိေသာ ဘြဲ႕မ်ားရရွိထားသည္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနသူပဲျဖစ္ျဖစ္ programmer လုပ္ဖို႕ ရည္ရြယ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ programming ဘာသာရပ္မ်ားကုိ တစိုက္မတ္မတ္ေလ့လာသင္ၾကားထားျခင္းျဖင့္ ဒီနယ္ပယ္ထဲကိုဝင္ေရာက္ဖုိ႕အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။တစ္ခုရွိတာက မိမိတို႕အေနျဖင့္ အခ်ိန္မရ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္သင္ၾကားဖို႕ ေငြေရးေၾကးေရးအခက္အခဲရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္းမေလ့လာႏိုင္သည့္အတြက္ စိတ္ေသာကေရာက္ရန္အေၾကာင္းေတာ့မရွိေပ။သင့္မွာသာ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးႏွင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မွဳသာရေနမည္ဆိုလွ်င္ programming ဘာသာရပ္မ်ားကို အခမဲ့ေလ့လာႏိုင္ေသာ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ websites မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ မိမိတို႕ဖက္ကအခ်ိန္ေပးျပီး စနစ္တက်ေလ့လာၾကမည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႕ရဲ႕ၾကိဳးစားအားထုတ္မွဳေပၚမူတည္ျပီး အဆင့္တစ္ခုကိုေရာက္ရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုရွိတာကေတာ့ မိမိတို႕အေနျဖင့္ အေျခခံ […]

Continue Reading